du học Malaysia
Tầm nhìn Taylor’s biểu hiện qua mục đích, nhiệm vụ và các giá trị cốt lõi của trường Đại học và Cao đẳng. Nó...
du học Singapore
Học viện quản lý SIM trực thuộc quản lý của Đại học công lập thứ 6 của Singapore. Cơ chế quản lý giáo...
du học Singapore
Hội thảo du học Singapore - Dễ dàng lấy bằng Đại học Top 3% thế giới. Đại học Curtin và đại diện tuyển sinh tại Việt Nam - INEC kính mời phụ huynh và học sinh, sinh viên tham dự buổi hội thảo
du học Malaysia
Thông tin của học bổng được Đại học Sunway và Đại diện tuyển sinh duy nhất của trường công bố tại hội thảo “Đại học Sunway – nền giáo dục chất lượng quốc tế”
du học Tây Ban Nha
Du học INEC phối hợp với Tổ chức giáo dục TBN tổ chức buổi hội thảo Hội thảo du học Tây Ban Nha – Quy định mới về việc xóa bỏ kì thi tuyển sinh đại học.